Sam Leijonanmieli

Kunnanjohtaja - upseeri (evp) - Yrittäjä

#kansanleijona

83

Sam Leijonanmieli tavattavissa

Olen suurella sydämellä saanut johtaa Vimpelin kuntaa neljän vuoden ajan, edistäen yhdessä muiden kanssa Järviseudun ja koko Pohjanmaan kehitystä, sekä edunvalvontaa. Tätä ennen palvelin Puolustusvoimissa eri tehtävissä, pääosin laivastoupseerina,  suorittaen diplomatian ja sotatieteiden maisterin tutkinnon Yhdysvalloissa sotilaskoulutusohjelmassa. 

Olen operatiiviselta tasolta seurannut upseerin urani alkuvaiheessa Suomen puolustuskyvyn alasajoa mm. puolustusvoimauudistus 2012-2015, sekä energia ja huolto-omavaraisuudesta luopumista. 

Kunnanjohtajan uran aikana olen seurannut julkisen talouden hallitsematonta velkaantumista, nopeaa ikärakenteen muutosta, kasvavaa pulaa osaavasta työvoimasta, elinkeinoelämän alhaista jalostusastetta, kilpailukyvyn laskua, nuorten syrjäytymistä ja tavallisten kansalaisten ostovoiman heikkenemistä. 

Olen asettunut ehdolle eduskuntavaaleihin, koska en enää ole valmis seuraamaan Suomen valtiolle ja sen kansalle epäedullista kehitystä.

Suomi tarvitsee nyt jos koskaan enemmän johtajuutta, konkreettisia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin ja vähemmän juhlapuheita. Tavalliset suomalaiset ansaitsevat edustajan, joka tulee kutsusta paikalle, kuuntelee ja antaa heille äänen asiasta tai taustasta riippumatta. Kovat ajat vaativat kovia johtajia, päätöksiä ja kykyä muutokseen. 

Äänestä johtajaa, jossa kohtaa sopivalla suhteella kansan-, sekä valtiomiehen ominaisuudet.

Sam Leijonanmieli

Eduskuntavaaliehdokas, kokoomus

Teemat

Teema #1

Turvallinen Suomi

Suomen on pidettävä omissa käsissään energia- ja ruokaomavaraisuus, sekä kriittinen huoltovarmuus sen kaikissa olomuodoissa. Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden tulee perustua realistisiin uhkiin ja tarvittaessa niiden välittömään kiistämiseen Suomen maaperällä. Suomen tulee saavuttaa kyky lakimuutoksin suojata maamme kriittistä infraa ja strategisesti merkittäviä maa-alueita. “Lawfare” eli lakisodankäynnin osaamista ja kykyä tulee kasvattaa ministeriö tasolla. Suomettumisen politiikasta tulee luopua sen kaikissa olomuodoissa. Suomen tulee tähdätä täyteen energiaomavaraisuuteen. Huoltovarmuudessa tulee tähdätä paikallisiin ja hajautettuihin ratkaisuihin, oli kyseessä sitten energia, ruoka tai muu kriittinen huoltovarmuus. Suomen tulee turvata toimillaan tavallisten kansalaisten ostovoima. Toimenpiteitä tarvitaan verotuksessa, energian ja ruuan hinnan laskulla. 

Teema #2

Tulevaisuuden kunta-malli

Laadukkaat ja paikalliset peruspalvelut on turvattava maan laajuisesti. Kunnille on annettava riittävät resurssit ehkäistä nuorten ja ikäihmisten syrjäytymistä ja hoitaa ikäihmiset ennaltaehkäisevien ja kotiin vietävien palveluiden muodossa. Suomi tarvitsee kaupunkikeskusten lisäksi eläviä kyliä, joiden tukemiseen tulee varata konkreettiset resurssit. Kolmas sektori tulee tunnustaa viralliseksi toimijaksi muun muassa hyvinvointialueilla. Kunnat tulevat toimimaan kasvavissa määrin pilotointialustoina, joissa pystytään ratkaisemaan pula osaavasta työvoimasta. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa kunnille on luotava resurssit kasvattaa alhaista jalostusastetta, sekä kasvattaa elinkeinoelämän potentiaalia kansainväliseen vientiin. Kunnilla on viime kädessä avaimet huolehtia siitä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus vaikuttaa ja tasa-arvoiset edellytykset harrastaa, oppia ja kehittyä kohti omia haaveitaan. Suomen julkinen sektori on liian suuri, se on rakennettava uudelleen ja turhaa byrokratiaa on poistettava. 

Teema #3

Kilpailukykyinen elinkeinoelämä

Suomen on turvattava elinkeinoelämälle riittävä määrä osaavaa työvoimaa ja turvata Suomen logistiikan kilpailukyky muun muassa polttoainevero huojennuksilla. MIGRI:n rakenteet ja lakiuudistus startup-viisumien ja työperäisen maahanmuuton osalta on uudistettava. Eläkeläisten työn verotusta on huojennettava. Opiskelijoiden tulee saada tehdä työtä ilman tulorajoja. Elinkeinoelämän jalostusastetta tulee kasvattaa ja Suomen tulee panostaa innovaatio-ekostysteemien rakentumiseen kansallisesti ja patenttien, sekä kansainvälisten startup yritysten jalkauttamiseen elinkeinoelämän tueksi. YEL-uudistuksen osalta yrittäjällä tulee olla enemmän vapauksia rakentaa oma eläketurva. Yrittämisen kaikkea byrokratiaa on vähennettävä. Verotuksellisesti Suomen on tähdättävä Viron-malliin, joka ohjaa yrityksia kasvuun ja investointeihin.

Teema #4

Kansan ääni ja vaikuttaminen

Kansanedustajan tehtävä on nimensä mukaisesti toimia kansan äänenä. Jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin riippumatta taloudellisesta tai muusta asemasta. Nuorille on turvattava lailla mahdollisuus vaikuttaa kunnissa nuorisovaltuustoiden kautta, samoin kuin ikäihmisille vanhusneuvostoiden kautta. Lupaan kutsuttaessa saapua paikalle, johtaa kentältä ja ajaa kansalaisten asioita.

Sam Leijonanmieli

#kansanleijona

Liity mukaan tukitiimiin tai tue kampanjaani!

Liity mukaan leijonalaumaan

Liity Samin tukitiimiin! Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen! Täytä tämä lomake ja olemme sinuun yhteydessä. 

Tue kampanjaa taloudellisesti

Laitetaan iso pyörä pyörimään ja lähetetään #kansanleijona eduskuntaan! Voit tukea kampanjaani haluamallasi summalla klikkaamalla lahjoita-painiketta tai suoralla tilisiirrolla tukiyhdistykselleni. Lämmin kiitos tuestasi!

Tukiyhdistykseni on Kansanleijona ry. 

Tilinumero FI89 4726 0010 1807 55. 

Laita viestikenttään “eduskuntavaalit 2023”.

Vaalirahoituslain mukaisesti 1500 euroa tai sitä enemmän lahjoittaneiden nimet julkaistaan. Korkein lahjoitussumma on 6000 euroa.

Yhteystiedot

Sam Leijonanmieli
050 4077 939
mr@samleijonanmieli.com

Vaalipäällikkö Mikko Kalijärvi
050 3717 349
mikko.kalijarvi@gmail.com

Tukiyhdistys

Kansanleijona ry
Y-tunnus 3320754-2
FI89 4726 0010 1807 55
Tietosuojaseloste

#kansanleijona